特色新闻

2019第三季度通讯

Ngày đăng: 30/10/2019
Ngày đăng: 11/05/2020

2020年第一季通讯

Ngày đăng: 11/05/2020

2019第四季度通讯

Ngày đăng: 22/08/2019

BẢN TIN QUÝ II 2019

内部新闻
Ngày đăng: 11/05/2020

2020年第一季通讯

Ngày đăng: 11/05/2020

2019第四季度通讯

Ngày đăng: 30/10/2019

2019第三季度通讯

Ngày đăng: 06/04/2019

TỔ CHỨC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2019 TẠI CÔNG TRÌNH KTG – BẮC NINH

Ngày 06/04/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần đầu tư đã tổ chức Chương trình Họp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2019 với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, các Trưởng bộ phận và Giám đốc các công ty thành viên. Trước khi buổi

文化新闻
Ngày đăng: 29/06/2019

NGÀY HỘI HÀNH ĐỘNG HICON VỀ MÔI TRƯỜNG XANH

   “Môi trường là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không, không quan trọng”, một Hiconer cho hay. Thật vậy, môi trường sống của con người là một khái niệm rộng. Nó bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân

Ngày đăng: 29/05/2019

VĂN HÓA CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN TẠI HICON GROUP

        Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, thể hiện tình yêu và lòng tự hào dân tộc của công dân Việt Nam đối với Tổ quốc. Chào cờ đầu tuần trong các

Ngày đăng: 18/04/2019

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp được đánh giá là một yếu tố quan trọng và là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh của Công ty.  Cùng với nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty Cổ phần đầu

Ngày đăng: 09/03/2019

HICON TỔ CHỨC THAM QUAN CHO NỮ CBNV NHÂN NGÀY 08/03

Nhân ngày 09/03/2019 Công đoàn Công ty đã phối hợp với Hội phụ nữ Công ty tổ chức cho chị em cán bộ nhân viên Công ty tham quan khu du lịch Tam đảo nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03. Tuy chỉ chiếm một tỷ lệ