BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SEVT YÊN BÌNH GĐ2
|
Tên dự án:  Bể xử lý nước thải SEVT Yên Bình GĐ2 Chủ đầu tư: Công...
Chi tiết
MỞ RỘNG NHÀ MÁY SDIV VIỆT NAM
|
Tên dự án: Mở rộng Nhà máy SDIV Việt Nam Chủ đầu tư: SamSung C&T...
Chi tiết
TRUNG TÂM TIẾP VẬN THĂNG LONG
|
Tên dự án: Trung tâm Tiếp vận Thăng Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH...
Chi tiết
NHÀ MÁY FUJIKIN BẮC NINH
|
Tên dự án: Nhà máy Fujikin Bắc Ninh Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fujikin...
Chi tiết