TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 11.000 M3/NGĐ (STP)

03/04/2019Từ

Tên dự án: Trạm xử lý nước thải 11,000 m3/NGĐ (STP)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

Địa điểm: KCN Thăng Long, Hà Nội

Quy mô: 11,000 m3/NGĐ (STP)

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế và thi công

Thời gian thi công: 2018