HOẠT ĐỘNG THỂ THAO THƯ GIÃN CUỐI TUẦN CỦA HICONERS
||,
Nhằm tạo sự gắn kết giữa các thành viên của HICON, tạo không gian thư...
Chi tiết
MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY CỔ PHẦN EPIG TRÒN 1 TUỔI
||,
Là một thành viên mới trực thuộc hệ thống HICON, Công ty cổ phần EPIG...
Chi tiết
HICON KÍ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY JUNG SHING
Tin vui đến với HICON ngay sau khi Việt Nam trở lại trạng thái bình...
Chi tiết